Thema uitleg Gebiedsontwikkeling

De jonge stad Almere zal tussen nu en 2030 in omvang verdubbelen. Wie nu een stad bouwt, kan onmogelijk de grote ecologische en milieuvraagstukken negeren rond klimaatverandering, energie, grondstoffen en afval. De stedenbouw van de eenentwintigste eeuw kan een antwoord geven op deze vraagstukken. Niet alleen de ecologie, maar ook de sociale en economische welvaart en stabiliteit zijn hiermee gemoeid. Wie deze thematiek uit de weg gaat, handelt kortzichtig. Het is beter en profijtelijker om van meet af aan de confrontatie met duurzaamheidsvraagstukken aan te gaan en te zoeken naar radicaal betere oplossingen. De keuze voor een duurzame stedenbouw is dan ook de keuze voor een voorhoedepositie.

 

Share

Laat wat van je horen

*