LED verlichting bij Zorggroep Almere

Zorggroep Almere gaat bij al haar gezondheidscentra Led-verlichting uitrollen.
“Zorggroep Almere voelt zich verantwoordelijk voor een duurzame gezondheidszorg waarin mens en milieu zich in een goede balans tot elkaar verhouden. Dit vraagt van ons dat we onze verantwoordelijkheid nemen op het gebied van duurzaamheid. De daad is bij het woord gevoegd met de uitrol van ledverlichting voor alle gezondheidscentra van Zorggroep Almere.”

De ledverlichting draagt naar verwachting flink bij aan een netto elektriciteitsbesparing per locatie van 35-40%. Het mooie van ledverlichting is de hogere lichtopbrengst per verbruikte Watt, de lagere energierekening uiteindelijk voor Zorggroep Almere zelf en uiteraard een veel lagere CO2-footprint per locatie.

Share