Donderdag 23 november – Marker Wadden Café in combinatie VPRO- Tegenlicht meet- up

In november organiseren Natuurmonumenten en de Natuur- en Milieufederatie Flevoland weer een Marker Wadden Café in Lelystad. Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren en mee te praten over dit project in het Markermeer. Aansluitend wordt in samenwerking met De Stadmakerij gesproken over de Tegenlicht uitzending van 19 november “Hoe duur is de natuur?”

Locatie is de Duurzaamheidswinkel aan het Stadhuisplein 51 van Lelystad. Het Marker Wadden Café begint om 20.00 uur
 
 
 
Programma:
19.30 uur Inloop met koffie en thee
20.00 uur Welkom door Natuur- en Milieufederatie Flevoland
20.05 uur Laatste stand van zaken over het project Marker Wadden van de projectorganisatie.
20.15 uur Toelichting op het onderzoek “Natuur in productie”, dat nu uitgevoerd wordt op Marker Wadden i.s.m. Rijks Universiteit Groningen , Radboud Universiteit uit Nijmegen en het Nederlandse Instituut voor Ecologie
20.30 uur Ontmoeting, met Frans Vera en Roel Posthoorn. Beiden figureren in de VPRO Tegenlicht uitzending “Hoe duur is natuur?” van zondag 19 november. Daarin wordt stil gestaan bij de toekomst van het natuurbehoud en – beheer. Hoe kennen we waarde toe aan natuur? Markerwadden en Oostvaardersplassen kennen ieder een eigen ontstaansgeschiedenis.

22.00 uur Sluiting

Share

Laat wat van je horen

*