21/22 april ZOEMMM! Help de bij (teldagen)

Nederland Zoemt komt in actie voor de wilde bij. Dat is hard nodig, want de Nederlandse wilde bijen zijn in gevaar. De grootste bedreiging waar de wilde bij mee te kampen heeft is gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. In het weekeinde van 21/22 april kunt u mee helpen tijdens de nationale bijentelling. Iedereen kan meedoen; hoe klein de tuin of het balkon ook is. Lees meer.

Share

Laat wat van je horen

*