Lessons Learned Product & Design

Hier komen tips over ‘duurzame producten’. Het verbinden en samenbrengen van kennis, resultaten en mensen die dagelijks werken aan de realisatie van een duurzame stad, laat de kracht van Almere zien. Een duurzaam Almere ligt binnen handbereik.

Laat wat van je horen

*