Wat komt kijken bij een duurzaam huis?

Wanneer heb je nu eigenlijk een duurzaam huis? Hiervoor zijn heel veel verschillende definities en veel uiteenlopende meningen. In de basis wordt een huis vaak duurzaam genoemd als het gebouwd of verbouwd is aan de hand van het zogenaamde Trias Principe, wat ook vaal wordt gebruikt als uitgangspunt voor een duurzaam leven. De uitgangspunten van het Trias Principe zijn:

 1. Beperk je vraag tot je werkelijke behoeften: ben bewust van je ruimtegebruik, koop alleen dat wat je echt nodig hebt en beperkt op die manier ook je afval.
 2. Gebruik hernieuwbare en duurzame materialen en energiebronnen
 3. Spring zuinig om met eindige bronnen: primaire bouwmaterialen, water en energie.

Hiermee is de duurzaamheid van je huis afhankelijk van een hele reeks milieubewuste keuzes tijdens en na de bouw van je huis. Deze keuzes zijn in te delen in de volgende groepen:

 • De woonplaats en het type woning;
 • De uitwerking van het bouwplan;
 • De bouwmethode; 
 • De bouwmaterialen;
 • De klimaatbeheersing;
 • Het gebruik en verbruik van water;
 • Het gebruik en de productie van energie;
 • De tuin.
Share

Laat wat van je horen

*