Groene Pluim uitreiking 2017

Zoals ieder jaar reikt Natuur-en Milieufederatie Flevoland de Groene Pluim uit. Op 14 februari zal gedeputeerde Michiel Rijsberman voor de achtste keer de Groene Pluim uitreiken. Er zijn tien genomineerden, waaronder de Marker Wadden. 

U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn!

De Groene Pluim is een wisseltrofee die jaarlijks wordt overhandigd aan een vrijwilliger, organisatie of gemeente die zich heeft ingezet voor de Flevolandse natuur. Dit jaar is het thema ‘Duurzaam Toerisme in Flevoland’.

Datum: 14 februari 2017
Tijd: 19:00 – 21:00 uur
Locatie: Duurzaamheidswinkel Lelystad (Stadhuisplein 51)

Klik hier voor meer informatie

Laat wat van je horen

*